Co dělat v případě dopravní nehody?

01.02.2009 22:35

 

Od 1. ledna 2009 se pro řidiče zásadně mění povinnosti při ohlašování dopravní nehody. Dosud se policie musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Od ledna budou řidiči volat policii jen tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 korun, a to i v případě nehody se služebním autem nebo s autem na leasing. Muže zákona budeme po 1. lednu 2009 povinně volat k dopravní nehodě také v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
3. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
4. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
5. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez policie. Nový zákon zároveň ukládá ještě jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Může mít v zásadě libovolnou formu, přesto lze doporučit takzvaný euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který policisté doporučují vozit v autě. Důvod je jediný: při nehodě hrají svou roli nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout. Pokud by některý z účastníků nehody odmítl záznam sepsat, je nutné volat policii. Policejní výjezd není zpoplatněn, ovšem odepřením sepsat záznam o nehodě se dotyčný řidič dopustí přestupku.
A jak je to při jízdě do zahraničí s vypůjčeným vozem? Nutné bude Potvrzení o zapůjčení vozu. Mimo běžné doklady k zapůjčenému vozu jako je technický průkaz a zelená karta mezinárodního pojištění potřebuje řidič také souhlas majitele o zapůjčení vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele, automobilu a samozřejmě řidiče. Pro členy rodiny stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní, a týká se to především zapůjčení firemního vozu, je doporučeno notářské ověření. Vždy by mělo být uvedeno telefonní číslo, na kterém mohou orgány zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně v některém světovém jazyce. Mimo vyvrácení pochybností o totožnosti vozu se jedná také o kontakt v případě vážné dopravní nehody nebo krádeže vozu. Formuláře si lze stáhnout na našich stránkách. (vlevo dole). ZDe si je můžete prohlédnout:
 

 

zdroj:  https://www.znojemsko.cz/oznameni.php?idi=6632