Kdy měnit vysoušeč klimatizace?

19.09.2016 09:29

Kdy měnit vysoušeč klimatizace? Vysoušeč je filtrační jednotka, která se nachází na vysokotlaké části klimatizačního okruhu mezi kondenzátorem a expanzním ventilem. Hlavním úkolem vysoušeče je filtrovat částice a nečistoty proudící v klimatizačním okruhu, jakož i absorbovat vlhkost. Ve vysoušeči se navíc také ukládá chladivo a mazivo. 

Problém 

Vysoušeč je důležitý pro optimální fungování klimatizačního okruhu a především má vliv na životnost kompresoru. Absorbcí vlhkosti v klimatizačním okruhu zabraňuje vzniku vnitřní koroze a zajišťuje správné mazání celého okruhu včetně kompresoru. Navíc částice, úlomky, kovové třísky a jiné materiály proudící v systému jsou filtrovány a odděleny od jednotlivých částí, aby zabránily jejich ucpání (kondenzátor, expanzní ventil, výparník) nebo zadření (kompresor). 

Je-li vysoušeč opotřebovaný, porušený nebo nefunkční, dochází následně k ucpání systému, vzniku přetlaku a nedostatečnému výkonu. To má vážný vliv na další části klimatizačního okruhu, především však na kompresor. 

Za normálních provozních podmínek lze dotykem ruky na vstupu a výstupu vysoušeče zkontrolovat jeho funkčnost. Pokud je v pořádku, tak na obou je víceméně stejná teplota. Studený výstup vysoušeče nebo jakékoliv stopy námrazy ukazují na nefunkč- nost/poruchu. 

Co může ovlivňovat funkčnost vysoušeče ? 

Opotřebení 

Filtrační a vysušující vrstvy se obvykle opotřebují za určitou dobu, což způsobí ztrátu funkce vysoušeče, resp. schopnost správně filtrovat chladivo a olej. 

Otevření okruhu 

Pokud je okruh otevřen během servisního úkonu nebo je systém netěsný, pak vysoušeč pohlcuje vlhkost ze vzduchu a ztrácí schopnost odstraňovat vlhkost ze systému. Negativní dopad na vysoušeč má i provoz nenaplněného okruhu. 

Nadměrně znečištěný okruh 

Částice vzniklé chemickými reakcemi, které jsou způsobené použitím špatných aditiv (proplach, utěsňovač), nesprávných směsí oleje, opotřebením kompresoru, vnitřní korozí anebo zuhelnatělým olejem (přehřátí), mohou rychle zašpinit a ucpat vysoušeč. 

Příliš mnoho oleje v okruhu 

V případě, že filtrační a vysušující vrstvy jsou mastné a promočené, pak je v okruhu oleje příliš a vysoušeč ztratil svoji funkci. Příliš mnoho utěsňovacího nebo proplachovacího prostředku bude mít na vysoušeč stejný dopad. 

Doporučená řešení 

Vysoušeč se musí pravidelně měnit. Doporučuje se vyměnit vysoušeč každý druhý rok nebo jakmile dojde k otevření okruhu.

 

zdroj: www.elit.cz