Osvědčení autoklimatizace

26.07.2010 10:20

Osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právní předpisů dle článku 2 nařízení komise (ES) č. 307/2008

Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.

Osvědčení autoklimatizace