Padělání značkových motorových olejů

14.10.2017 10:43

Jen málokterého majitele vozu při nákupu motorového oleje napadne, že se může u  značkového motorového oleje setkat s padělkem, jako se to může stát napříkladu značkových oděvů, sportovní obuvi, elektroniky, hodinek apod. Více či méně zdařilé napodobeniny originálních výrobků plynoucí převážně z asijského trhu jsou spíše doménou spotřebního zboží.

Motorový olej sice není typickým padělaným produktem, ale při jeho nákupu se může majitel vozu nechat napálit. Případy, kdy překupník prodával pod logem známé značky zcela jiný olej, byly doposud v České republice spíše výjimečné. Jak se však v  poslední době ukázalo, vidina výdělku přivedla nekalé praktiky ve velkém objemu až na hranice Evropy. Na konci prosince roku 2015 byla v Rusku zatčena organizovaná skupina, která vyráběla plagiáty olejů předních značek, jakými jsou BP, Castrol, Elf, Liqui Moly, Mobil, Shell či Total. Tyto produkty byly uváděny do distribuce za výrazně nižší ceny, než je tomu běžné u originálních produktů. Ač skupina působila ve zpustošených prostorách, její technické vybavení bylo na takové úrovni, že rozpoznat balení padělku od originálního produktu bylo pro konečného uživatele prakticky nemožné.

Alarmující jsou objemy padělaného zboží, které skupina do distribuce uvolnila. Jedná se o množství v řádu desítek milionů litrů a celkový obrat skupiny činil zhruba 4 miliardy korun. Vyšetřování prokázalo, že oleje nejenže neodpovídají svým složením originálním produktům, ale dokonce ani neplní výkonové specifikace uváděné na obalech.

Jak se vyhnout tomu, abych si za cenu úspory několika set korun způsobil škodu pohybující se v řádu desítek tisíců korun?

Nejspolehlivějším způsobem, jak tomu předejít, je nákup oleje z důvěryhodného zdroje. Na trhu je celá řada dodavatelů, kteří nejsou schopni zákazníka informovat o původu nabízeného zboží. V této souvislosti např. případná reklamace kvality zboží bude značně složitá, ne-li nemožná. Tito obchodníci nemají k dispozici výstupní laboratorní analýzy pro konkrétní výrobní šarže a v případě nutnosti ani nejsou schopni vyžádat si asistenci a podporu odborníků z výrobního závodu. Důvěryhodný prodejce má proškolený personál, který je schopný zákazníkovi poradit.

Nabízený produkt prodává pravděpodobně za vyšší cenu, než je možné nalézt v internetovém vyhledavači, a tak se v  očích některých majitelů vozu stává „drahým zlodějem“. Naopak nákup u neinformovaného překupníka bez základních tribotechnických znalostí je hodnocen jako výhodná koupě, při které je možno výrazně ušetřit. Je s podivem, že majitel automobilu, který má obvykle hodnotu několik stovek tisíc korun, je při tak zásadní volbě týkající se ochrany svého vozu schopen upřednostnit úsporu v řádu stovek korun. Solidní dodavatel nabízí kromě produktu i garanci, za kterou si zcela po právu nechává zaplatit.
 

Bylo by jistě velmi nesolidní tvrdit, že každý prodejce motorových olejů, který není součástí oficiální distribuční sítě, nemá kontrolu nad kvalitou prodávaného produktu. Majiteli vozu však nákup oleje z prověřeného zdroje dává jistotu, že za své peníze dostal originální produkt.
 

 

autor textu: M. Š.
zdroj: Lubes and Greases Magazine, prosinec 2015