Záruky a servisní výkony

23.10.2011 14:43

Záruky a servisní výkony v průběhu záruční lhůty

Automobiloví výrobci nemohou podmiňovat platnost záruky opravami nebo servisem vozidla ve své vlastní síti nebo použitím svých vlastních značkových originálních náhradních dílů. V souladu s novými pravidly platnými od 1. června 2010 mohou spotřebitelé využívat jakoukoliv opravnu za účelem pravidelného servisu nebo oprav, a to jak v průběhu zákonem stanovené záruční lhůty, tak i v průběhu prodloužené záruční lhůty. Majitelé vozidel si mohou nyní nechávat svá vozidla udržovat nebo opravovat v libovolné servisní dílně bez obav vzniku jakýchkoliv nevýhod souvisejících s opravami výrobních vad ze strany výrobce vozidel. Pokud tomu tak není, budou výrobci vozidel šetřeni příslušnými úřady na ochranu hospodářské soutěže. Je samozřejmé, že každý provozovatel nese zodpovědnost za výrobek a poskytované služby. Tedy kdokoliv, kdo poškodí vozidlo následkem nedbalé práce nebo použitím vadného dílu, je za takovou škodu zodpovědný.

Svolávací akce, bezplatné servisní a záruční práce

Jakákoliv závada vyplývající z procesu výroby vozidla musí být opravena výrobcem vozidla. V případě, kdy jsou náklady hrazeny výrobcem, tedy například v případě svolávací akce nebo bezplatného servisu nebo záruční práce apod., musí být tyto práce vykonány v místech stanovených výrobcem. V takových případech neplatí za práci vykonávanou servisním střediskem majitel vozidla a veškeré náklady hradí výrobce vozidla. Zde platí princip „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Výrobce také v takovém případě určuje, které náhradní díly budou použity.

Pojistné smlouvy a záruční smlouvy

Pokyny Komise neuvádějí žádné výjimky z těchto všeobecných principů. Je nutné je respektovat napříč celým odvětvím. Nicméně, je možné očekávat další pokyny ohledně toho, zda se může v omezených případech omezit právo spotřebitelů využívat služeb servisních dílen podle vlastního výběru, například v případě smluv uzavřených pro výkon pomocných služeb podepsaných individuálně při podpisu kupních smluv vozidla (např. krytí poškození.)