Autoklimatizace, čištění ozónem O3

Autoklimatizace, čištění ozónem O3

Desinfekce ozónem O3             350,-Kč

Cítíte ve vašem vozidle zápach? 
Ve výparníku klimatizace se sráží vlhkost, kde se usazují mikroskopické částice prachu, z krerých se následně vytváří bakterie a houby, které jsou pro lidský organismus škodlivé, zvlášť pro alergiky. Nejúčinnější přírodní oxidační činidlo je ozón O3, který 100% zlikviduje všechny bakterie, viry a plísně v automobilu. Čistý bezbarvý plyn, který nezanechává stopy ani zápach a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.
Neexistuje žádný virus ani bakterie, které by ozonu dokázaly odolat. Ozon se jako plyn dostane opravdu všude, kam se běžné sprejové dezinfekce nedostanou.
Zcela hravě pak dokáže odstranit např. zápach po rozlitém mléce z potahu sedadla, kouř z cigaret nebo zápach ze zvířat.
 
Aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti desinfekce, je potřeba vyměnit kabinový filtr. Čistění a desinfekce autoklimatizace by dle odborníků měla proběhnout alespoň jednou do roka.
 
 

Plnění a servis klimatizace za cenu 590,- Kč

 

- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- základní zkouška funkce
- odsátí starého chladiva
- odsátí zbytku oleje ze systému
- vakuování chladícího okruhu
- likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
- kontrola těsnosti
- naplnění oleje do okruhu
- plnění novým chladivem R134a
- kontrola funkčnosti a chlazení 

_________________________________________________________________
  
*Při výměně pylového filtru jej přineste sebou nebo nás kontaktujte předem, abychom jej mohli zajistit. Ceny pylových filtrů se pohybují od 300,- až 800,- Kč

*Uvedené ceny jsou včetně DPH

 

 

Osvědčení autoklimatizace

Osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právní předpisů dle článku 2 nařízení komise (ES) č. 307/2008

Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.