Opravy startérů

Opravy startérů

Oprava různých druhů startérů

 

 

Volnoběžka 

Jednou z nejčastějších poruch je tzv. protočení startéru naprázdno. Častou příčinou tohoto jevu je vadná volnoběžka, protože převádí veškerou sílu vytvořenou startérem na setrvačník motoru. Tato závada se nejčastěji projevuje v zimním období, kdy teploty klesají pod bod mrazu a z důvodu vysokých kompresních tlaků a vyšší hustoty oleje v motoru je volnoběžka vystavena větší síle točivého momentu

 

Problémy se zuby 

Další příčinou, proč startér točí „naprázdno“, může být zlomená hřídel rotoru nebo převodovky startéru. Pravděpodobněji a v praxi mnohem častěji se však setkáte s rozbitou převodovkou startéru. Jak víte, na hřídeli převodovky je nasazena planeta s vnitřními zuby a v nich rotují satelity – ozubená koleč- ka. Planeta je vyrobena z PVC, satelity jsou ocelové. To proto, aby startér nebyl hlučný, a zároveň proto, aby jej planeta chránila před totální destrukcí. Pokud totiž selže volnoběžka (zadře se a volně se po spuštění motoru neprotočí), pak zde právě planeta plní funkci druhého bezpečnostního prvku a sníží potenciální škody na startéru. Ocelové satelity vylámou plastové zuby planety, a tak nedojde k přenesení točivého momentu motoru přes volnoběžku na rotor startéru. Startér je sice poškozen, jeho oprava ale nebude finančně tak náročná. Poškozenou převodovku opravíte výměnou planety.

 

Cvakání spínače naprázdno 

Tato závada je způsobena opálenými kontakty ve víčku spí- nací cívky. Ve víčku, jak víte, jsou pevné kontakty, kterými při propojení pohyblivým kontaktem (můstkem) procházejí velké proudy. Dochází k silnému zahřívání styčných ploch (obvykle měděných), materiál měkne a mechanickým tlakem pohyblivého kontaktu se pevný kontakt prohne až do oblouku. Opětovnými starty se tento jev zvýrazňuje a zároveň se i zmenšuje kontaktní plocha. Je jen otázkou času, kdy pohyblivý kontakt z důvodu mechanického poškození (jeho ohnutí) a úbytku materiálu („vyleptávání“ dosedacích ploch) nepropojí pevné kontakty. Startér cvakne naprázdno.

 

„Lepení“ kontaktů 

K tzv. „lepení“ kontaktů (jinak řečeno přibodování nebo svaření pevných kontaktů s kontaktem pohyblivým) dochází stejným způsobem jako u výše popsané závady. Prohnutý nebo nedostatečně zasunutý pohyblivý kontakt nepřevádí elektrický proud dostatečnou plochou a tím dochází k silné- mu zahřívání. V dnešní době se bohužel setkáváme s cívkami, které mají některé části vyrobeny z méně kvalitních materiálů. Např. kontakty v cívce, jsou-li vyrobeny s nižším obsahem mědi, jsou také méně elektricky vodivé. Vzniká větší přechodový odpor a dochází k elektrickému oblouku, který způsobí svaření pohyblivého a pevných kontaktů v jeden celek. Jde o stejný princip jako u svařování. Další poruchou spínací cívky může být její úplná nefunkč- nost z důvodu spáleného nebo přerušeného vinutí. Po přivedení elektrického proudu na svorku 50 startér doslova neudělá nic, pohasnou kontrolky na přístrojové desce. Lepení kontaktů opravíte opět výměnou celé cívky nebo vý- měnou víčka a pohyblivého kontaktu. Při přerušeném vinutí nezbývá nic jiného než vyměnit celou cívku.

 

Občasné vynechávání startéru 

Jednoznačně nejčastějším důvodem, proč startér někdy startuje a někdy ne, jsou krátké uhlíky. Uhlíky startéru nedosedají na lamely kolektoru s dostatečným přítlakem nebo jsou natolik krátké, že se nedotýkají lamel rotoru vůbec. Nefunkč- nost startéru je tak způsobena přerušeným obvodem. Spínací cívka startéru je totiž ukostřena přes minusové uhlíky. Stejná situace nastane, pokud je na rotoru startéru vypá- lená lamela komutátoru. V momentě, kdy se rotor zastaví tak, že vypálená lamela se nachází pod některým z uhlíků, nedojde k uzavření obvodu a rotor se při příštím startu neroztočí. Pokud dojde k pootočení rotoru následkem otřesu do jiné polohy (mimo vypálenou polohu), startér bude funkční a spustí motor.

Nedostatečný výkon startéru Pokud motor při startování točí těžce a nemůže naskočit, může jít o mechanickou poruchu startéru – to v případě, že spouštěč nebyl repasován a elektrické přívody k němu jsou v pořádku.