Seřízení světel

Seřízení světel

Postup pro nastavení sklonu světel

Cena: 250,-Kč

 

 Správné seřízení světlometů je velice důležité pro bezpečnost silničního provozu. Přesné seřízení lze provést jen pomocí speciálního seřizovacího přístroje.

  • V pneumatikách musí být předepsaný tlak.

  • V jinak prázdném vozidle musí být zátěž 75 kg (jedna osoba) na sedadle řidiče a plná palivová nádrž. Potom vozidlem posuneme o několik metrů sem a tam, aby se usadilo.

  • Vozidlo musí být postaveno na rovné ploše.

  • Ovladač sklonu světlometů nastavíme do polohy "0".

  • U světlometů smíme seřizovat pouze tlumená světla.

  • U normálního světlometu má paprsek sklon 12 cm na 10 m, u mlhového světlometu pak 20 cm na 10 m.