Systém START-STOP

Neustále se zvyšující ceny energii a přísnější emisní limity vedou k hledání opatření snižující spotřebu paliva a výfukových emisí. Na základě těchto okolností byl vyvinut systém START-STOP.

Systém START-STOP při zastavení vozidla, např. na semaforu, automaticky vypne motor. Při požadavku na rozjetí vozidla dojde k jeho opětovnému automatickému spuštění, aniž by řidič musel manuálně startovat klíčkem zapalování. Systém START-STOP slouží ke snížení spotřeby paliva automatickým vypínáním motoru při zastavení vozidla a k jeho automatickému spouštění při požadavku řidiče na opětovný rozjezd.

Aktivace systému START-STOP se uskuteční automaticky. Funkci systému START-STOP realizuje systém řízení motoru a je integrována v softwaru řídicí jednotky motoru. Na základě kontroly startovacího napětí se vyhodnocuje, zda může provoz systému START-STOP probíhat, resp. neodpojí-li se určité elektrické spotřebiče, aby se dále nezvýšila spotřeba el. proudu. Týká se to systému vyhřívání sedadel, vyhřívání zadního okna a vyhřívání zpětných zrcátek. Tyto systémy se před opětovným spuštěním motoru vypnou a po dobu spouštění motoru jsou mimo provoz.